Voorbeelden

Voorbeeld 1

Via een instantie kwamen we in contact met een familie waar een familielid te maken kreeg met verregaande dementie. De familie wilde hem graag ondersteunen maar doordat ze ook al op leeftijd waren, hadden ze niet meer voldoende capaciteit om dit in te vullen. Hierdoor vervuilde het huis en ontbrak het aan voldoende zorg voor mens en dier.

In eerste instantie hebben we contact met de bewoner zelf gelegd om vertrouwen te winnen en de direct noodzakelijke zorg te bieden. Op deze manier konden we met respect voor de cliënt, de tijd overbruggen die nodig was om te verhuizen naar een passende instelling.

Aansluitend moest in overleg met de familie, de vervuilde woning schoon en leeg worden opgeleverd aan de woningbouwvereniging. Onder regie en toezicht van de familie, hebben wij de woning met respect voor emotie en goederen, ontruimd en opgeleverd.

Voorbeeld 2

Wij kwamen in contact met een oudere alleenstaande dame die in haar beleving zelf capabel was om al haar zaken te regelen. Wat ze niet besefte was dat er zich regelmatig onveilige en onhygiënische situaties voordeden. Denk hierbij aan: het onveilig gebruiken van elektrische apparaten, een verstopping in het riool, een verwilderde tuin, met plakband gerepareerde snoeren en onkundig gebruik van diverse middelen, etc.

Hier konden wij bijdragen aan een menswaardiger bestaan en zorg bieden bij de laatste fase van haar leven.