Wie zijn wij?

We zijn Wim en Marijke Westerveld.

Gaandeweg het leven hebben wij ontdekt dat we voldoening vinden door actief dienstverlenend te zijn aan onze medemens. Het ouder mogen zijn van een samengesteld gezin heeft  ons veel geleerd en gebracht.

Via vrijwilligerswerk zijn we in contact gekomen met hulpverlening op diverse vlakken, waarbij primair de aandacht is gericht op de mens.

Onze motivering om zelfstandig te gaan werken is voornamelijk, dat we graag naar eigen inzicht en regie, (oudere) mensen die hulp nodig hebben, met respect willen ondersteunen. Je zou kunnen zeggen, een soort servicebedrijf voor ouderen.

We zijn niet alléén gericht op ouderen, iedereen kan een beroep op ons doen.