Wie zijn wij?

Mijn naam is Wim Westerveld en ik omschrijf mezelf als betrouwbaar, stabiel en creatief. Het is een voorrecht dat ik kan rekenen op de steun en inzet van mijn vrouw Marijke. Het ouder zijn van een groot samengesteld gezin, heeft ons veel geleerd en gebracht.

Via vrijwilligerswerk ben ik in contact gekomen met hulpverlening op diverse vlakken, waarbij primair de aandacht op de mens is gericht.

Mijn motivering om zelfstandig te gaan werken is voornamelijk, dat ik graag naar eigen inzicht en regie, (oudere) mensen die hulp nodig hebben, met respect wil ondersteunen. Je zou kunnen zeggen, een soort servicebedrijf voor ouderen.

We zijn niet alléén gericht op ouderen, iedereen kan een beroep op ons doen.